SWP в офиса

Smart Wall Paint превръща обикновените повърхности във високопродуктивни пана за презентация и работа. В офиса Smart Wall Paint може да се използва за планиране на текущите задачи, за развитие на екипната работа, за brainstorming сесии или за обсъждане на фирмените стратегии.
Smart Wall Paint не просто замества белата дъска, а създава изцяло нова среда и атмосфера в офиса. Приложенията са безкрайни: от заседателните зали, през отворените офис пространства, до коридорите и кафетериите.