Гаранция

Smart Wall Paint се предлага с 10 години гаранция, считано от момента на покупката, при спазване на следните условия:

  •  боята трябва да бъде положена в рамките на 6 месеца от закупуването й;
  •  боята трябва да бъде положена при стриктно спазване на инструкциите за нанасяне;
  • гаранцията покрива цялостта на покритието, отсъствието на пукнатини или появата на дупки в покритието, устойчивостта на покритието към жълтеене, появата на петна и изтъняването на покривния слой при използване на препоръчаните от производителя акесоари за бели дъски;
  • гаранцията не покрива дефекти, проявили се вследствие лошо качество на боядисваната повърхност;
  • гаранцията отпада в случай на неправилна употреба, съхранение или полагане на продукта;
  • гаранционната отговорност се носи от търговеца, продал боята и покрива частично или пълно заменяне на закупените комплекти Smart Wall Paint и грундове и не покрива други настъпили вреди или разходи.