Какво е най-важно за добрата работна среда?

Съгласни ли сте, че основната и най-важна предпоставка за един работещ екип е добрата комуникация?

Вярвате ли, че личният принос на всеки един участник в екипа е от съществена значимост за постигането на добри резултати в дълъг период от време?

Считате ли, че възможността за всеки един участник в екипа да споделя идеите си и те да бъдат лесно достъпни за всички останали и всеки да може свободно и неангажиращо да работи върху подобряването им, може да подобри работната среда?

Бяла дъска Smart Wall Paint

Бяла дъска Smart Wall Paint

 

Ако отговорът на поне един от тези 3 въпроса е ДА, то Вие несъмнено сте добър лидер и знаете, че в основата на решаването на всяко предизвикателство и задача стои възможността за бърза и достъпна екипна комуникация на неформално ниво. Тя засилва вътрешно-екипните връзки и превръща групата от хора в единомислещ и воден от взаимната мотивация организъм. Когато групата се превърне в екип, резултатите са гарантирани!

 

Тъй като нашата организация в изключително голяма степен стимулира именно този начин на работа и brainstorming-a като техника за отпимално управление на интелектуалните процеси, си позволяваме да ви представим едно решение, което гарантирано катализира екипната работа.

 

Smart Wall Paint е покритие тип бяла дъска, което се използва в редица от най-големите корпорации, обучителни и изложбени центрове в България и по света като HP, Telerik, Concentrix, Infragistics, Luxoft, Chaos Software – creators of V-Ray, Behr-Hella Thermocontrol, UniCredit Bulbank, OnProcess, Inter Expo Center – Sofia, The Business Institute, ICN.Bg – Професионален хостинг и домейни, 60K – International Contact Centers, EPAM и други.

 

В основата на решението Smart Wall Paint е възможността за безгранична и целенасочена комуникация в професионална или неангажираща обстановка, без необходимостта и ограниченията за пространствените параметри на съществуващите продукти за презентации. По същество Smart Wall Paint е 2-компонентна боя, която се нанася върху всякакви повърхности и в избран от вас цвят (включително прозрачно покритие) – стени, дървени или метални плоскости, бюра, конферентни маси, стъкло и други. Крайният резултат е лесно почистващо се покритие, върху което лесно презентирате и изразявате идеите си с маркер за бяла дъска или дори провеждате интерактивна презентация.

 

Ако сме предизвикали Вашия интерес и искате да научите повече за Smart Wall Paint, посетете обособената секция от нашия уебсайт https://agbl-ltd.eu/produkti-i-uslugi/smart-wall-paint/ или свържете се с нас на smartwall@agbl-ltd.eu или на телефон 0889240498.