Корпорациите, които се довериха на Smart Wall Paint

Корпоративните партньори на Smart Wall Paint в България се увеличават всяка седмица и гордо можем да заявим, че сред тях място намират международна банкова институция, световен производител на тютюневи изделия, няколко международни IT корпорации, доставчици на услуги и центрове за аутсорсинг, обучителни и изложбени центрове, училища и други.

Процесът по превръщане на всяка повърхност в Smart Wall Paint креативна повърхност

Процесът по превръщане на всяка повърхност в Smart Wall Paint креативна повърхност

 

 

Някои от нашите партньори са: