Монтаж на фрески на таван

В следващите няколко снимки ще илюстрираме финалния ефект от монтажа на 3 фрески на таван в частен дом в гр. София. Целта бе създаване на ефект, идентичен с рисуван на ръка таван в класически мотиви, но с гарантирана повтаряемост на размера и орнаментиката. С фреските бяха декорирани и акцентирани 3 полилея в трапезарията, която придоби ефектен, същевременно ненатрапчив завършек, който импонира на дизайнерските възгледи и предпочитания на собствениците.